Aktualności

Stanowisko Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego

Stanowisko Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego
Data publikacji: 04 października 2023
W związku z podjęciem w dniu 27 września 2023r., na sesji Rady Powiatu Puławskiego, uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego, Samorząd Powiatu Puławskiego pragnie wyrazić swoje poparcie dla starań polskiego rządu, związanych z ostatecznym uregulowaniem kwestii reparacji i odszkodowań od rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Samorząd Powiatu Puławskiego sprzeciwia się wszelkim próbom tuszowania prawdy historycznej i popiera dążenia polskiego rządu do przyjęcia przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej i finansowej za zniszczenia wojenne. Zawsze aktywnie działamy na rzecz propagowania pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni, dbamy o świadomość historyczną lokalnej społeczności, by nigdy nie zapomnieć o zadanych krzywdach, o stratach, jakie poniósł naród polski w wyniku II wojny światowej.

Treść Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego zamieszczamy poniżej.

Powrót
`