Aktualności

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Starostwo Powiatowe w Puławach
Data publikacji: 03 października 2023
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. 

Czas trwania konsultacji wynosi 14 dni od daty opublikowania niniejszej uchwały, czyli od 3 do 17 października 2023 r.

Formy konsultacji: spotkanie konsultacyjne z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Puławach, zbieranie opinii od organizacji pozarządowych i rady pożytku publicznego w formie pisemnej, w tym elektronicznej w odpowiedzi na publikację konsultowanego projektu aktu prawnego na stronie internetowej powiatu, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeniowej.

Wszelkie uwagi prosimy kierować w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Pulawach al. Królewska 19, 24-100 Puławy lub elektronicznej: promocja@pulawy.powiat.pl.

Koordynatorem konsultacji jest Andrzej Wenerski, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 81 886 12 03.

Dokumenty do pobrania:

Ikona pdf UCHWALA  NR 1302/2023 ZARZĄDU POWIATU PUŁAWSKIEGO NR 1302/2023w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 154,49 kB ]

 

Ikona pdf PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,73 MB ]  

Powrót
`