Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert - kultura, sport i turystyka 2024

Zarząd powiatu
Data publikacji: 24 stycznia 2024
23 stycznia 2024 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwały Nr 1382/2024, 1383/2024,1384/2024 w sprawach rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku w zakresie kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki.

W związku z powyższym przedstawiamy stosowne uchwały oraz wzory dokumentów aktualizacyjnych (do pobrania poniżej), które powinny zostać złożone przez podmioty, którym postanowiono udzielić dotacji.

Powrót
`