Aktualności

LVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Sesja rady powiatu
Data publikacji: 26 stycznia 2024
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 31 stycznia 2024 r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas LV sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2023 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 11 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
 7. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`