Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024
Data publikacji: 30 stycznia 2024
Od 14 lutego do 15 marca 2024 r. na terenie powiatu puławskiego będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa. Miejsce kwalifikacji wojskowej – ul. Hugona Kołłątaja 32, Puławy.

Kwalifikacja wojskowa jest procesem cyklicznym. Przeprowadzana jest co roku. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Nie należy jej mylić z poborem do armii ani obowiązkowymi ćwiczeniami rezerwistów.

Kogo obejmie tegoroczna kwalifikacja wojskowa?

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. kwalifikacji wojskowej w tym roku podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2005 r., tzw. „rocznik podstawowy”;
  • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

W ramach określenia zdolności do służby wojskowej osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym, a także, stosownie do potrzeb i według decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym lub obserwacji szpitalnej.

Nieobecność na kwalifikacji

Zapisy ustawy o obronie ojczyzny nakładają obowiązek stawiennictwa przed powiatową komisją lekarską. Jeżeli osoba otrzyma wezwanie, a nie będzie mogła się stawić, musi to uzasadnić. Jeżeli nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna o tym wcześniej poinformować, organ może wyznaczyć wtedy inny termin.

Kwalifikacja wojskowa

Powrót
`