Aktualności

Konferencja szkoleniowa pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością”

Uczestnicy konferencji
Data publikacji: 26 lutego 2024
W Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się konferencja szkoleniowa pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

W konferencji wzięli udział starosta puławski Danuta Smaga, członek zarządu Ireneusz Rzepkowski oraz kierownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznyuch i Obywatelskich Marcin Rojczyk, przedstawiciele Urzędu Miasta w Puławach, Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Puławskiego, SP ZOZ w Puławach, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami m.in.: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Centrów Integracyjno-Rehabilitacyjnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, szkół i przedszkoli dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz innych instytucji, związków, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak również osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. 

Tematami poruszanymi na konferencji były m.in. centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami, wypożyczalnia technologii wspomagających, programy oraz zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowanymi przez PFRON. Tematy te omawiane były przez Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON  Małgorzatę Paprotę oraz pracowników Lubelskiego Oddziału PFRON  Iwonę Podkowę-Nowak, Barbarę Sadowską-Buritę, Małgorzatę Żywicką. Ponadto w konferencji wziął udział Kierownik Ośrodka Wsparcia i Testów w Świdniku Wojciech Danielak który zaprezentował sprzęt możliwy do wypożyczenia dla osóbz niepełnosprawnościami. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Puławach przy ul. 6-go Sierpnia wykonali „Jasełka”. 

Konferencja szkoleniowa pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością”

Powrót
`