Aktualności

Międzypowiatowa współpraca w zakresie opieki geriatrycznej. Podpisanie listu intencyjnego między powiatem puławskim, a ryckim i opolskim

Międzypowiatowa współpraca
w zakresie opieki geriatrycznej. Podpisanie listu intencyjnego między powiatem puławskim, a ryckim i opolskim
Data publikacji: 08 marca 2024
Starosta puławski Danuta Smaga, starosta opolski Dariusz Piotrowski oraz starosta rycki Dariusz Szczygielski podpisali list intencyjny, na mocy którego samorządy powiatowe deklarują chęć wzajemnej współpracy w obszarze szczególnej opieki geriatrycznej.

Porozumienie to zakłada ścisłą koordynację działań oraz wymianę najlepszych praktyk w celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i społecznej dla osób, które ukończyły 75 rok życia. Podyktowane jest również zmianami systemowymi, wprowadzanymi ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej, której celem jest zapewnienie opieki geriatrycznej osobom starszym i sprzyjanie zdrowemu starzeniu się, zapobieganie postępowi chorób przewlekłych i wystąpieniu lub pogłębianiu się niepełnosprawności.

Opieka geriatryczna sprawowana będzie zgodnie z założeniami wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej, w:

  • podstawowej opiece zdrowotnej,
  • Centrach Zdrowia 75+,
  • szpitalnych oddziałach geriatrycznych.

Świadczenia udzielane w ramach szczególnej opieki geriatrycznej będą kierowane do osób uprawnionych, doświadczających wielochorobowości lub niepełnosprawności, u których pojawia się ryzyko utraty zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Dzięki wdrożeniu okresowej i kompleksowej usługi medycznej możliwe będzie zahamowanie niesamodzielności i zwiększenie szans na odsunięcie w czasie ewentualnej konieczności objęcia pacjentów opieką długoterminową. Pacjenci niewymagający tak kompleksowych działań będą, tak jak dotychczas, korzystać z dostępnych świadczeń medycznych z wiodącą rolą lekarza rodzinnego, natomiast pacjenci niesamodzielni i ciężko chorzy z leczenia szpitalnego czy form opieki długoterminowej.

– Na terenie tych trzech powiatów planujemy utworzenie oddziału geriatrycznego oraz dwóch centrów 75+. Oddział geriatryczny będzie się mieścił w naszym puławskim szpitalu. Ponadto, na terenie powiatu puławskiego planujemy również ulokowanie centrum 75+, które obejmie swoją opieką seniorów z powiatu puławskiego i powiatu opolskiego w całości. Drugie centrum miałoby powstać w Rykach. Skorzystaliby z niego seniorzy zarówno z powiatu ryckiego, jak i gminy wiejskiej Puławy – powiedziała Danuta Smaga, starosta puławski.

– Bardzo się cieszę z zawarcia tego porozumienia. Naszym zadaniem będzie utworzenie oddziału geriatrycznego, działającego w strukturach SP ZOZ. Docelowo oddział będzie liczył 31 łóżek. Dziś zgłosiliśmy ich 15, ponieważ tyle na ten moment możemy ich wygospodarować. By uruchomić resztę, musimy dokonać szeregu inwestycji. Myślę, że to jest dobra informacja dla seniorów, dla osób powyżej 75 roku życia, ponieważ to oni zostaną objęci tą indywidualną opieką – dodał Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ w Puławach.

Centrum Zdrowia 75+ to nowe rozwiązanie, które ma zapewnić możliwość kompleksowego podejścia do diagnozowania i leczenia starszego pacjenta, a jeżeli zajdzie taka konieczność również rehabilitacji w różnych zakresach. Głównym celem działania Centrum będzie skoordynowana opieka medyczna dla pacjentów geriatrycznych w celu ustabilizowania ich stanu zdrowia oraz umożliwienia dalszego autonomicznego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku.

Centrum będzie zakładem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Jedno z nich ma powstać w powiecie puławskim, drugie na terenie powiatu ryckiego.

– Zawarcie tego porozumienia stanowi znaczący krok w dbaniu o zdrowie i dobro naszych seniorów. Ta inicjatywa może zapewnić znacznie łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości opieki – przekonuje Dariusz Szczygielski, starosta rycki. – To także wyraz troski o nich – dodaje Dariusz Piotrowski, starosta opolski.

Powrót
`