Aktualności

Niezwykła wystawa skamieniałości i minerałów w Obserwatorium Astronomicznym

21 marca 2024 r. o godz. 18:00 w Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Filtrowej 50 w Puławach otwarta zostanie wystawa skamieniałości i minerałów z kolekcji geologa Macieja Dudy.
Data publikacji: 19 marca 2024
21 marca 2024 r. o godz. 18:00 w Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Filtrowej 50 w Puławach otwarta zostanie wystawa skamieniałości i minerałów z kolekcji geologa Macieja Dudy.

Kolekcja zaczęła powstawać 33 lata temu i cały czas jest uzupełniana o nowe okazy. Oprócz skamieniałości wystawa „Zaginione Światy” prezentuje również kolekcję minerałów z różnych stron świata.

Obszar powiatu puławskiego a w szczególności jego zachodnia część Małopolski Przełom Wisły to jeden z unikalnych terenów w Polsce jak i w Europie pod względem geologicznym. Na obszarze 100 km (od Annopola po Puławy) Wisła przecina kolejno coraz to młodsze utwory okresu Kredy.

Jednym z najciekawszych fragmentów Małopolskiego Przełomu Wisły jest region od Janowca do Puław, to właśnie tutejsze kamieniołomy oraz odsłonięcia naturalne dostarczyły wielu unikalnych znalezisk skamieniałej fauny, które były opracowywane przez pokolenia geologów. W okresie górnej kredy (~145 – 66 mln lat temu), kiedy na lądzie swój rozwój przeżywały dinozaury obszar powiatu puławskiego pokryty był płytkim epikontynentalnym morzem o średniej głębokości około 300 m.

Morze górnokredowe zamieszkiwały różnorodne organizmy od otwornic po wielkie gady morskie (Mozazaury). Wystawa „Zaginione Światy” prezentuje jedynie mały fragment mojej kolekcji skamieniałości (liczącej 2500 okazów) reprezentującej większość mieszkańców morza górnokredowego.

21 marca 2024 r. o godz. 18:00 w Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Filtrowej 50 w Puławach otwarta zostanie wystawa skamieniałości i minerałów z kolekcji geologa Macieja Dudy.
fot: MDK Puławy
Powrót
`