Aktualności

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”

plakat
Data publikacji: 04 kwietnia 2024
To już ostatnie dni na składanie zgłoszeń do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”. Zachęcamy do udziału osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006 r., biegłe w języku angielskim, chcące wziąć udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku.

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć osobiście.

Proces wyboru odbywa się w trzech etapach:

  1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://bit.ly/3TFaS8s. Komisja konkursowa wybierze 12 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową w Warszawie lub zdalnie.
  3. Wybór Młodzieżowego Delegata RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu na stronie https://bit.ly/3TFaS8s

plakat

Powrót
`