Aktualności

Międzyszkolny konkurs profilaktyczny „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY „JESTEM ŚWIADOMY – JESTEM BEZPIECZNY”
Data publikacji: 09 kwietnia 2024
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach zapraszają młodzież ze szkół ponadpodstawowych i z klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w XI edycji międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”. Przedsięwzięcie zostało objęte m.in. honorowym patronatem starosty puławskiego Danuty Smagi.

Cele  konkursu:

  • Kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych.
  • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV i AIDS.
  • Pogłębienie wiedzy na temat mechanizmu uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka.
  • Zwrócenie uwagi na zachowania alternatywne dla spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), wiedzy (test). Uroczyste podsumowanie wydarzenia odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00  w Zespole Szkół Technicznych w Puławach, połączone z wręczeniem nagród  i prezentacją artystyczną.

Regulamin konkursu dostępny jest w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Powrót
`