Aktualności

LIX sesja Rady Powiatu Puławskiego

Przewodniczący rady powiatu otwiera obrady
Data publikacji: 10 kwietnia 2024
Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego podaje porządek obrad LIX sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 17 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w Sali Pompejańskiej w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19. Obrady można także śledzić online.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas LVIII sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2024 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podsumowanie VI Kadencji działalności Samorządu Powiatu Puławskiego w latach 2018-2024.
 10. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`