Aktualności

Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w mieście Kazimierz Dolny

Rynek w Kazimierzu Dolnym
Data publikacji: 12 czerwca 2024
Trwa postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy nr 061404_4 Kazimierz Dolny – miasto, obrębów ewidencyjnych: 0001 Kazimierz Dolny, 0002 Cholewianka, 0003 Męćmierz Okale, 0004 Dąbrówka, 0005 Wylągi, 0006 Góry, 0007 Jeziorszczyzna.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2024r., poz. 219 t.j.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali przedstawiciele firmy: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław.

Powrót
`