Aktualności

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Data publikacji: 14 czerwca 2024
12 czerwca br. starosta puławski Teresa Gutowska oraz skarbnik powiatu Anna Krzysztofik uczestniczyły w posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, jako jedne z przedstawicielek samorządu terytorialnego.

W pracach komisji oprócz posłów uczestniczył Minister Finansów Andrzej Domański wraz z pracownikami Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciele korporacji samorządowych. Przedstawiono ogólne założenia dotyczące projektowanych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Co do zasady wprowadzane zmiany mają zapewnić ustabilizowanie dochodów JST w oparciu o dochody własne oraz zwiększyć wpływ strony samorządowej na podział środków pomiędzy poszczególne JST. Z przekazanych na posiedzeniu komisji informacji wynika, że omawiany projekt ustawy powinien być gotowy na początku lipca.

Powrót
`