Aktualności

Dyżury specjalistyczne na terenie Polski

Dyżury specjalistyczne na terenie Polski
Data publikacji: 09 stycznia 2024
Czym są dyżury specjalistyczne? Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Dyżury specjalistyczne to wyodrębnione dyżury w istniejących punktach z dodatkowo określoną specjalizacją. Wprowadzenie punktów specjalistycznych umożliwia zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich ze wskazaniem ich specjalizacji. Beneficjent pomocy może odnaleźć specjalistę w interesującej go dziedzinie. 

Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej.

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Powrót
`