Aktualności

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami
Data publikacji: 09 stycznia 2024
System nieodpłatnej pomocy kierowany jest także do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do osób z niepełnosprawnościami. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi takim beneficjentom, system dysponuje dostępem do technologii ułatwiających porozumiewanie się oraz korzysta z pomocy profesjonalistów zewnętrznych np. tłumaczy języka migowego.

Oprócz możliwości uzyskania porady stacjonarnie w punkcie, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe, niezależnie od sytuacji epidemicznej.
Aby otrzymać nieodpłatną pomoc prawną lub obywatelską albo skorzystać z usługi nieodpłatnej mediacji, należy najpierw zapisać się na wizytę. Można tego dokonać:
•    telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów;
•    elektronicznie – pisząc na podany przez powiat adres e-mail lub zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
•    osobiście – stawiając się w starostwie powiatowym.
Czy w punkcie dostępne są udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami?
W trakcie porady obywatelskiej, prawnej, jak i mediacji, może być obecny tłumacz języka migowego. Starostwo powiatowe ma obowiązek zapewnienia pomocy takiego profesjonalisty. Skorzystanie z usługi tłumaczenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego, należy zwrócić się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta o taką usługę. Można tego dokonać w trakcie zapisywania się na poradę lub po dokonaniu zapisu. Należy jednak pamiętać, żeby zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza migowego nie później niż 3 dni robocze przed umówioną wizytą.
W przypadku skorzystania z pomocy w punkcie, beneficjent może przyjść na poradę lub mediację w towarzystwie osoby bliskiej, opiekuna lub tłumacza. Za zgoda beneficjenta, osoba ta może uczestniczyć w toku całej porady. 
Z myślą o osobach z trudnościami w komunikowaniu lub przemieszczaniu się została udostępniona możliwość skorzystania z porady poza lokalem punktu. Po zapisaniu się na poradę przez obywatela, prawnik lub doradca obywatelski uzgadnia z beneficjentem miejsce, w którym odbędzie się porada – może nim być na przykład dom lub szpital, czyli miejsce, którego beneficjent nie może opuścić z uwagi na swój stan zdrowia. 
Porada może zostać poprowadzona w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się lub miejscu, w którym można skorzystać z pomocy tłumacza migowego (np. w budynku stowarzyszenia pomagającemu osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się). Umawiając wizytę poza lokalem punktu, można poprosić starostwo powiatowe lub urząd miasta o zapewnienie obecności tłumacza języka migowego – usługa ta jest całkowicie bezpłatna.

Ponadto, osoby które mają problemy z poruszaniem, nie mają możliwość dotarcia do punktu, problem z komunikacją, osoby starsze, a także osoby, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą opuszczać swojego miejsca pobytu np. domu, szpitala, DPSu, ZOLu, MOSu, itd. mogą ubiegać się o udzielenie pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być uzgodniona podczas zapisu z pracownikiem starostwa powiatowego (nr. tel. 609 009 469).

Niezbędne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

attach_file Załączniki

Powrót
`