Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Bezpłatna pomoc prawna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Data publikacji: 18 czerwca 2024
Czy wiesz, że jako przedsiębiorca masz prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej? Ta może dotyczyć np. kwestii związanych z zadłużeniem, problemów z niesolidnymi kontrahentami czy sporu z administracją państwową.

Nieodpłatna pomoc prawna dla JDG to rozwiązanie, które funkcjonuje już od 2020 roku, natomiast wielu przedsiębiorców nie wie, że może z tego skorzystać. Prawo do takiej pomocy przysługuje każdej osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zatrudniała pracowników.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że bezpłatna pomoc prawna jest traktowana jako pomoc de minimis. Oznacza to, że przedsiębiorca musi  spełnić dodatkowe warunki, przedstawiając przed skorzystaniem z pomocy:

  • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc prawną oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przedsiębiorca może liczyć m.in. na pomoc w sporządzeniu wniosków do ZUS, US czy Urzędu Pracy.

Powrót
`