Aktualności

„Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024”

LOGO
Data publikacji: 05 lipca 2024
1 lipca br. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna uruchomiła konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych.

Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, w której skład wejdą eksperci z zakresu promocji i turystyki. Odrębnie zostanie przeprowadzone głosowanie internautów. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024" otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez LROT.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 6 września 2024 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl.

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia 20 września 2024 r.

Instrukcję dla podmiotów zgłaszających produkty znajdziecie Państwo na stronie: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel

attach_file Załączniki

Powrót
`