Aktualności

Zgłoś kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach

Zgłoś kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach
Data publikacji: 09 lipca 2024
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 lipca 2024r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, pod pozycją 3516, zamieszczone zostało ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 2 lipca 2024r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach. Kandydaci mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu puławskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) w terminie do dnia 24 lipca 2024r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty. Do zakresu jej działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów na członków Rady.
Powrót
`