Ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne

Ciekawe miejsca w Janowcu

Ciekawe miejsca w Janowcu
Data publikacji: 29 sierpnia 2015

Osada, dawniej miasto, położone pod skarpą w malowniczej pradolinie Wisły nad rzeką Plewką. W panoramie miasteczka dominują: ruiny zamku, białe ściany skarpy i bryła kościoła. Murowany kościół fundowany przez biskupa krakowskiego Bodzantę ok. 1350 r. jest gotycką budowlą, rozbudowaną w XVI w. przez Piotra Firleja, dziedzica Janowca, kasztelana wiślickiego. Nosi on wezwanie św. Stanisława Biskupa i św. Małgorzaty.

  

Prawa miejskie – magdeburskie, dla wsi Syrokomla, od Zygmunta, z jednoczesną zmianą jej nazwy na Janowiec, miejscowość uzyskała w 1537 r. od Piotra Firleja. Przez wieki miasto było w posiadaniu możnych rodów Firlejów, Tarłów oraz Lubomirskich. Zatrudniali oni znakomitych architektów i budowniczych, takich jak Santi Gucci czy Tylman z Gameren. Z dawnego założenia miejskiego został czworoboczny rynek i pierzeja kościoła. Górujący nad miastem zamek wybudowany w początku XVI w. rozbudowywany przez kolejnych właścicieli pełnił rolę obronną i reprezentacyjną. Oglądane dzisiaj zachowane fragmenty tej wiekowej budowli robią wrażenie: Wielka Basteja, Budynek Bramny, Wielki Dziedziniec, Mały Dziedziniec, Kaplica, Pałac Tarłów, Amfilada, Wieża Zachodnia, Zabudowania Czeladne, Dom Północny, Skrzydło Wschodnie, to tylko dominujące składowe tego założenia.

Swoim obwodem dopasowane do cypla na skarpie, odciętego fosą od płaskowyżu. W czasach świetności był dowodem zamożności i pozycji właścicieli. Późniejsi właściciele: Piaskowscy, Potoccy, Osławscy, czy Ćwirko-Godyccy nie byli w stanie utrzymać zamku. Utrata praw miejskich po powstaniu styczniowym i zanik szlaków handlowych skutkował upadkiem gospodarczym Janowca. Ostatni właściciel Leon Kozłowski był przez prawie pół wieku panem na ruinach rezydencji. W 1975 r. sprzedał zamek i otaczający go teren Państwu, które ma swojego reprezentanta w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Lata trwających prac i badań archeologiczno-architektonicznych połączonych z pracami zabezpieczającymi, a także konserwatorsko-adaptacyjno-rekonstrukcyjnymi dały widoczne rezultaty.

Na sąsiadującym z zamkiem terenem parku powstał zespół dworski.Przeniesiono tu Dwór z Moniak koło Urzędowa, stodołę z Wylągów, lamus z Kurowa, spichlerz z Podlodowa i dom z lat 20. XX w. z Puław. Przy dobrej pogodzie możemy w czasie zwiedzania podziwiać panoramę okolicy. Warto też odbyć spacer wzdłuż skarpy lub trasami po Janowcu, a także przeprawić się promem do Kazimierza Dolnego.

Powrót
`