Aktualności Sportowe

XVII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu Puławskiego

XVII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 15 maja 2017
W dniu 3 czerwca br. na Strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Puławach odbędą się XVII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu Puławskiego o „Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Powiatu Puławskiego” Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Puławski.

Regulamin XVI Integracyjnych Zawodów Strzeleckich Miast i Gmin Powiatu Puławskiego o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Puławskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Puławskiego

Cel zawodów:

- Propagowanie idei obronnej wśród radnych i pracowników samorządowych Miast i Gmin powiatu puławskiego.

- Integracja środowisk samorządowych i pozasamorządowych powiatu puławskiego poprzez  sportową rywalizację w strzelaniu z broni centralnego zapłonu.

- Nabywanie umiejętności strzeleckich, wyszkolenie obronne zawodników.

- Promocja Powiatu Puławskiego.

Organizator zawodów:

 • Lubelski Zarząd Wojewódzki LOK .

Wykonawca zawodów:

 • Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju

Miejsce i termin zawodów:

 • Strzelnica myśliwska PZŁ w Puławach.
 • 06.2017 r. (sobota)

Kierownik zawodów:

 • Anna Malinowska dyrektor Biura ZW LOK

Sędzia główny zawodów:

 • Stanisław Stępień sędzia kl. III strzelectwa sportowego.
 • Sędziowie konkurencji powołani przez sędziego głównego

Konkurencja strzelecka:

 • W konkurencji pistolet centralnego zapłonu 9 mm każdy zawodnik oddaje 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych – na odległość 25 m z postawy stojąc w czasie 5 minut.
 • W konkurencji karabin centralnego zapłonu 7,62 mm każdy zawodnik oddaje 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych – na odległość 100 m z postawy leżąc w czasie 5 minut.

Program zawodów:

 • Godzina 9:00-9:30

- rejestracja drużyn i zawodników

- losowanie numerów startujących drużyn

- przygotowanie dokumentacji zawodów

 • Godzina 9:30 -9:45

- zbiórka drużyn i zawodników

- powitanie przedstawicieli władz i uczestników

- oficjalne otwarcie zawodów

- omówienie warunków bezpieczeństwa i warunków strzelania przez sędziego głównego

 • Godzina 9:45-14:00

- zawody strzeleckie będą odbywały się na dwóch odrębnych osiach

 • Godzina 14:00-14:30

- podsumowanie wyników i wytypowanie zwycięzców

- zbiórka zwycięskich drużyn i zawodników

- wręczenie pucharów i dyplomów

- oficjalne zakończenie zawodów 

Termin zakończenia może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.

Uczestnictwo:

 • W zawodach uczestniczą  3-osobowe drużyny reprezentujące  członków Rad Gmin i Miast oraz etatowych pracowników samorządowych tworzący  tzw.” Drużyny samorządowe”
 •  W zawodach uczestniczą 3-osobowe drużyny tzw. „ Drużyny poza samorządowe” reprezentujące straż pożarną, straż miejską, media , WKU , sponsorów i inne.
 • Organizator dopuszcza udział więcej niż jednej drużyny w zawodach z danej reprezentacji samorządowej czy też poza samorządowej.
 • W zawodach nie mogą brać udział radni i pracownicy Urzędów Miast i Gmin, którzy są zgłoszeni w profesjonalnych organizacjach i klubach strzeleckich
 • Umieszczenie na liście zgłoszeń zawodników, którzy nie spełniają warunków regulaminu powoduje wykluczenie drużyny i jej dyskwalifikację.

Zgłoszenia:

 • Zespoły startujące w zawodach potwierdzają swój udział na adres; Biuro  ZW LOK w Lublinie ul. Nałęczowska 25   tel : 81-533-76-90 ,  lub tel 81-886-11-40 Bogusław Skocz email skocz@pulawy.powiat.pl lub tel. 609-418-309 Andrzej Ufnal – LOK Puławy do dnia 02.06. 2017 r.

Klasyfikacje:

Konkurencja strzelecka drużynowa  w dwuboju obronnym (pistolet i karabin)

Zawodnicy będą rywalizować w każdej konkurencji strzeleckiej indywidualnie i zespołowo.

Indywidualnie za miejsca I–III zwycięzcy zawodów otrzymają medale i dyplomy.

Zwycięzcy drużynowi w dwuboju obronnym za miejsca I-III w kategorii zespołów samorządowych otrzymają Puchary Starosty Puławskiego.

Zwycięzcy drużynowi w dwuboju obronnym za miejsca I-III w kategorii zespołów poza samorządowych otrzymają Puchary Przewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego.

Prośbą organizatorów jest ,aby w drużynach samorządowych wzięli udział Przewodniczący Rad wszystkich szczebli samorządowych oraz Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie lub ich zastępcy z terenu Powiatu Puławskiego.

W związku z zakupem karabinka pneumatycznego ze środków finansowych dotacji zostanie zorganizowane dodatkowe stanowisko strzeleckie do strzelania z broni pneumatycznej dla oczekujących zawodników na udział w zawodach.

Inne postanowienia:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Zawody objęte są ubezpieczeniem zbiorowym na 2017 rok.
 • Uczestnicy zawodów koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie
 • Organizator na zakończenie zawodów przewidują ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, degustacją wojskowej grochówki.

 Organizator Zawodów: Biuro ZW LOK Lublin

Tekst: Lubelski Zarząd Wojewódzki LOK 

 

 

 

Powrót
`