Aktualności Sportowe

Nabór wniosków w sprawie przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2017 r.

Złoty puchar, zielone tło, herb Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 27 kwietnia 2018
Przypominamy, że w dniach 10 - 15 maja 2018 r. będzie odbywał się nabór wniosków w sprawie przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2017 r.

Zgłoszeń należy dokonywać  poprzez złożenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy, pok. nr 100, wypełnionego formularza wniosku, stanowiącego Załącznik do Regulaminu  Przyznawania Nagród Starosty Puławskiego przyjętego UCHWAŁĄ NR XXXVIII/332/2018 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 1989).

Uwaga: do składanych wniosków należy dołączyć kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wymienione w formularzu osiągnięcia danego sportowca.

Nagrody Starosty Puławskiego są przyznawane:

1) zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego przez co rozumie się udział w finałach Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostwa Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski w konkurencjach olimpijskich lub w konkurencjach nieolimpijskich zdobycie medali na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i zawodach im równoważnych,

2) trenerom – za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1,

3) innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej polegającej na: wybitnych osiągnięciach sportowych, pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, propagowaniu kultury fizycznej, organizacji zawodów sportowych, - zamieszkałych na terenie Powiatu Puławskiego lub reprezentujących czy pracujących na rzecz klubów sportowych lub innych podmiotów statutowo związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej działających w Powiecie Puławskim.

DO POBRANIA:

UCHWAŁA NR XXXVIII/332/2018 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [409.72 KB]

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Puławskiego dla Zawodników, Trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.50 KB]

Powrót
`