Aktualności Sportowe

XVII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu Puławskiego o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Puławskiego”

XVII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu Puławskiego o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Puławskiego”
Data publikacji: 06 czerwca 2018
W dniu 9 czerwca br. na Strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Puławach odbędą się XVII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu Puławskiego o „Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Powiatu Puławskiego” Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Puławski.

 

Cel zawodów:

- Propagowanie idei obronnej wśród radnych i pracowników samorządowych Miast i Gmin powiatu puławskiego.

- Integracja środowisk samorządowych i pozasamorządowych powiatu puławskiego poprzez  sportową rywalizację w strzelaniu z broni centralnego zapłonu.

- Nabywanie umiejętności strzeleckich, wyszkolenie obronne zawodników.

- Promocja Powiatu Puławskiego.

Organizator zawodów:

 • Lubelski Zarząd Wojewódzki LOK .

Wykonawca zawodów:

 • Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju

Miejsce i termin zawodów:

 • Strzelnica myśliwska PZŁ w Puławach.
 • 09.06.2018 r. (sobota)

Kierownik zawodów:

 • Anna Malinowska dyrektor Biura ZW LOK

Sędzia główny zawodów:

 • Stanisław Stępień sędzia kl. III strzelectwa sportowego.
 • Sędziowie konkurencji powołani przez sędziego głównego

Konkurencja strzelecka:

 • W konkurencji pistolet centralnego zapłonu 9 mm każdy zawodnik oddaje 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych – na odległość 25 m z postawy stojąc w czasie 5 minut.
 • W konkurencji karabin centralnego zapłonu 7,62 mm każdy zawodnik oddaje 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych – na odległość 100 m z postawy leżąc w czasie 5 minut.

Program zawodów:

Godzina 9:30-10:00

- rejestracja drużyn i zawodników

- losowanie numerów startujących drużyn

- przygotowanie dokumentacji zawodów

Godzina 10:00 -10:15

- zbiórka drużyn i zawodników

- powitanie przedstawicieli władz i uczestników

- oficjalne otwarcie zawodów

- omówienie warunków bezpieczeństwa i warunków strzelania przez sędziego głównego

Godzina 10:20-14:00

- zawody strzeleckie będą odbywały się na dwóch odrębnych osiach

Godzina 14:00-14:30

- podsumowanie wyników i wytypowanie zwycięzców

- zbiórka zwycięskich drużyn i zawodników

- wręczenie pucharów i dyplomów

- oficjalne zakończenie zawodów

Termin zakończenia może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.

Uczestnictwo:

 • W zawodach uczestniczą  3-osobowe drużyny reprezentujące  członków Rad Gmin i Miast oraz etatowych pracowników samorządowych tworzący  tzw” Drużyny samorządowe”
 • W zawodach uczestniczą 3-osobowe drużyny tzw „ Drużyny pozasamorządowe” reprezentujące straż pożarną, straż miejską, media , WKU , sponsorów i inne.
 • W zawodach nie mogą brać udział radni i pracownicy Urzędów Miast i Gmin, którzy są zgłoszeni w profesjonalnych organizacjach i klubach strzeleckich
 • Umieszczenie na liście zgłoszeń zawodników, którzy nie spełniają warunków regulaminu powoduje wykluczenie drużyny i jej dyskwalifikację.

Zgłoszenia:

 • Zespoły startujące w zawodach potwierdzają swój udział na adres: Andrzej Ufnal LOK Puławy kom. 609 418 309 Biuro ZW LOK w Lublinie ul. Nałęczowska 25, tel: 81-533-76-90, 81 533-76-91, kom. 516 057 787 lub e-mail: lok@lol.pl,  do dnia 07.06. 2018,

Klasyfikacja:

Konkurencja strzelecka drużynowa  w dwuboju obronnym (pistolet i karabin)

Zawodnicy będą rywalizować w każdej konkurencji strzeleckiej indywidualnie i zespołowo.

Indywidualnie za miejsca I–III zwycięzcy zawodów otrzymają medale i dyplomy.

Zwycięzcy drużynowi w dwuboju obronnym za miejsca I-III w kategorii zespołów samorządowych otrzymają Puchary Starosty Puławskiego.

Zwycięzcy drużynowi w dwuboju obronnym za miejsca I-III w kategorii zespołów pozasamorządowych otrzymają Puchary Przewodniczącej Rady Powiatu Puławskiego.

Prośbą organizatorów jest ,aby w drużynach samorządowych wzięli udział Przewodniczący Rad wszystkich szczebli samorządowych oraz Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie lub ich zastępcy z terenu Powiatu Puławskiego.

W związku z zakupem karabinka pneumatycznego ze środków finansowych dotacji zostanie zorganizowane dodatkowe stanowisko strzeleckie do strzelania z broni pneumatycznej dla oczekujących zawodników na udział w zawodach.

Inne postanowienia:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Zawody objęte są ubezpieczeniem zbiorowym na 2018 rok.
 • Uczestnicy zawodów koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie
 • Organizator na zakończenie zawodów przewiduje ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, degustacją wojskowej grochówki zakupionych ze środków otrzymanych od Powiatu Puławskiego oraz ufundowanych przez sponsorów.

 Organizator Zawodów Biuro ZW LOK Lublin

 

 

 

 

Powrót
`