Aktualności Sportowe

XXXI Ogólnopolskie Biegi Niepodległości – Puławy 2020

XXXI Ogólnopolskie Biegi Niepodległości – Puławy 2020 11 listopada godz. 10.00
Data publikacji: 15 października 2020
11 listopada 2020 r. w Puławach odbędą się XXXI Ogólnopolskie Biegi Niepodległości – Puławy 2020. Organizatorem wydarzenia jest Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, natomiast Powiat Puławski dofinansował zadanie w ramach wsparcia ofert o charakterze pożytku publicznego z zakresu sportu.
Powrót
`