Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego
Data publikacji: 19 grudnia 2023
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

 

DOFINANSOWANIE  219 164,44 zł                                                           

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  315 602,13 zł

 

Zadanie obejmuje budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L na odcinku od km 3+146 do km 3+164 po stronie lewej oraz po stronie prawej od km 3+176 do km 3+669 oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w km 3+151, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 2514L i drogą gminną 107455L. Ponadto zadanie obejmuje budowę peronu przystankowego o parametrach 6 x 1,5 m.                                                                       

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe PeZet-BUD Piotr Zdun, ul. Kilińskiego 171, 24-100 Puławy

Termin wykonania zadania: 31.08.2024 r.

Data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: 11.2023 r.

Na obrazie widoczna jest grafika z polską flagą, herbem Polski oraz tekstem informacyjnym dotyczącym dofinansowania z rządowego funduszu na budowę drogi dla pieszych, zawierającym kwoty i datę podpisania umowy.
Powrót
`