Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz budową dwóch peronów przystankowych

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz budową dwóch peronów przystankowych
Data publikacji: 19 grudnia 2023
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz budową dwóch peronów przystankowych

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz budową dwóch peronów przystankowych

 

DOFINANSOWANIE  859 882,21 zł                                                          

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  1 151 924,25 zł  

 

Zadanie obejmuje budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi  powiatowej nr 2509L po stronie lewej od km 0+376 do km 1+182 oraz  po stronie prawej od km 0+299 do km 0+380 i od 1+146 do km 1+542 oraz budowę dwóch przejść dla pieszych w km 0+378 oraz w km 1+162 - przejścia zwykłe. Ponadto zadanie obejmuje budowę dwóch peronów przystankowych o parametrach: długość 8 m i szerokość 1,5. 

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe PeZet-BUD Piotr Zdun, ul. Kilińskiego 171, 24-100 Puławy

Termin wykonania zadania: 31.08.2024 r.

Data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: 11.2023 r.

Infografika z polskimi symbolami narodowymi i informacjami o dofinansowaniu budowy drogi z funduszu rządowego, wskazując kwoty i datę umowy.
Powrót
`