Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego
Data publikacji: 19 grudnia 2023
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

 

DOFINANSOWANIE  496 804,32 zł                                                          

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  621 005,40 zł  

 

Zadanie obejmuje budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L po stronie prawej od km 0+984 do km 1+786 i stronie lewej od km 1+041 do km1+054 oraz budowę przejścia dla pieszych w km 1+050. Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowany peron przystankowy o długości 6 m oraz szerokości 1,5 m w km 1+260.

Wykonawca zadania: BUDO-DROG Piotr Chołody Tomaszowice Kolonia 16, 21-008 Jastków

Termin wykonania zadania: 31.08.2024 r.

Data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: 11.2023 r.

Zdjęcie prezentuje grafikę informacyjną z polską flagą i godłem, tekst o dofinansowaniu budowy drogi z rządowego funduszu oraz kwoty i datę.
Powrót
`