Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

„Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach”

„Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach”
Data publikacji: 04 grudnia 2023
„Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach”

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Puławski otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w ramach realizacji zadania:

„Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach”

Umowa z Wojewodą Lubelskim została zawarta w dniu 22.11.2023 r.

 

Otrzymane dofinansowanie: 99 568,50 zł     

Całkowita wartość zadania: 199 137 zł

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach jest placówką oświatową dla osób wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Wychowankowie placówki często pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych. Zakup samochodu i jego wykorzystanie przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych i umożliwi wychowankom rozwijanie potrzeb intelektualnych, społecznych oraz zdrowotnych. Ponadto samochód pozwoli na zapewnienie efektywnego kształcenia praktycznego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 5 w Puławach, która działa w ramach Ośrodka. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych u pracodawców, brania udziału w wizytach studyjnych oraz doskonalenia zawodowego poza terenem Ośrodka.

Powrót
`