Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575

Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575
Data publikacji: 29 listopada 2023
Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575” z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575”

 

DOFINANSOWANIE 840 597,07  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 400 995,12 zł

 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego. 

Zadanie będzie polegało na remoncie drogi powiatowej nr 2500L na odcinku od km 5+697 do km 7+575. W ramach zadania zostanie wykonana: nowa nawierzchnia asfaltowa (szerokość jezdni nie ulega zmianie), pobocza gruntowe obustronne umocnione kruszywem o szerokości 0,75 m, zjazdy (z kruszyw łamanych, kostki brukowej, asfaltowe), umocnienie skarpy ażurami przy przepuście. Zadanie obejmuje również remont skrzyżowań z drogami gminnymi.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Termin wykonania zadania: 30.06.2024 r.

Data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: 10.2023 r.

Tablica dofinansowania

Powrót
`