Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Etap II SPZOZ w Puławach

Opis alternatywny: Grafika z flagą Polski po lewej stronie i polskim herbem po prawej. Poniżej napis: "Dofinansowano ze środków budżetu państwa". Tło białe i szare.
Data publikacji: 02 sierpnia 2023
Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Etap II SPZOZ w Puławach

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA

„Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Etap II SPZOZ w Puławach”

 

DOFINANSOWANIE  7 423 300 zł                                                          

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  9 279 874,89 zł  

Zadanie obejmuje modernizację instalacji WOD-KAN w Pawilonie A i D wraz z robotami ogólnobudowlanymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ponadto zadanie obejmuje modernizację Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - etap II (instalacje gazów medycznych, przyzywowe, klimatyzacji, wentylacji, elektryczne i teletechniczne wewnętrzne) wraz z robotami ogólnobudowlanymi.

Realizator Zadania: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema 1, 24-100 Puławy

Planowany termin wykonania zadania: 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: 22.05.2023 r.

Zdjęcie przedstawia grafikę z polskimi symbolami narodowymi i informacją o dofinansowaniu z budżetu państwa, podane są kwoty i cel dotacji.
Powrót
`