Aktualności

Oddział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Oddział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Data publikacji: 08 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

  • Oddziałem Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu GN-OK kieruje kierownik. 
  • Do zakresu działania Oddziału należy w koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami) z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi.
Powrót
`