Aktualności

Rok pracy Starosty Puławskiego Danuty Smagi

Radny senior Witold Popiołek przekazuje łańcuch nowo wybranej staroście Danucie Smadze
Data publikacji: 22 listopada 2019
Dziś mija rok od wyboru na stanowisko Starosty Puławskiego Danuty Smagi. Miniony okres skłania do dokonania przemyśleń i podsumowań. Bez wątpienia był to czas pełen wyzwań, ciężkiej pracy i ważnych, często trudnych decyzji. Pojawia się też satysfakcja ze zrealizowanych projektów, które kierowany przez Panią Starostę Zarząd wykonał niejednokrotnie przy znaczącej współpracy administracji rządowej, samorządów szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz organizacji społecznych.

W tym wyjątkowym dniu Pani Starosta wyraża swą wdzięczność za dotychczasową współpracę wszystkim osobom, instytucjom, kontrahentom i partnerom powiatu. 

Przed nami kolejny rok wyzwań i ciężkiej pracy. Niedawno przekazaliśmy do Rady Powiatu Puławaskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu powiatu na 2020 rok, stanowiący wyznacznik naszych przyszłorocznych działań. Z założeniemi projektu można się zapoznać w artykule: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,80891,projekt-budzetu-na-2020-rok.html, natomiast dokument źródłowy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_Nr_249-2019.pdf.

Przekazanie łańcucha Staroście Danucie SmadzeStarosta z Prezydium Rady PowiatuInauguracyjne przemówienie StarostyRada Powiatu Puławskiego

Powrót
`