Aktualności

Aktualne zasady obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Puławach

Budynek Starostwa Powiatowego w Puławach
Data publikacji: 26 czerwca 2020
Wszystkim, którzy planują wizytę w Starostwie Powiatowym w Puławach przypominamy, że przebywanie w urzędzie wiąże się obecnie z pewnymi ograniczeniami. Dokładamy wszelkich starań, by w jak najszerszym stopniu umożliwić Państwu bezpośrednie załatwianie spraw, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych reguł, zapewniających bezpieczeństwo klientom, jak i pracownikom naszej instytucji.
  • klienci są obsługiwani w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 14:00. W środy od 9:00 do 15:00.
  • do budynku należy wchodzić wyłącznie głównym wejściem (róg al. Królewskiej i ul. Głębokiej),
  • jednocześnie w budynku może znajdować się nie więcej niż 30 interesantów,
  • obsługa w poszczególnych wydziałach odbywa się z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności,
  • dokumenty przyjmowane są w kancelarii ogólnej (parter, za wejściem głównym).

Ważna uwaga! Powyższe reguły nie dotyczą klientów Wydziału Komunikacji i Dróg, których obsługa odbywa się według odrębnych zasad – szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/tablica-ogloszen/n,152405,nowe-zasady-obslugi-spraw-w-wydziale-komunikacji-i-drog.html

Mając na uwadze zagrożenia wynikające z panującej sytuacji epidemicznej zachęcamy, by w dalszym ciągu wszelkie możliwe sprawy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Od osób, które zdecydują się na osobistą wizytę w urzędzie będziemy oczekiwać bezwzględnego stosowania się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa.

Powrót
`