Powiatowy Rzecznik Konsumentów Drukuj

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Wioletta Próchniak

pok. nr 1 (przy wejściu bocznym od strony skweru)

tel. 81 886 11 47

rzecznik@pulawy.powiat.pl

pn.-pt. godz. 700-1500

Ponadto, pisemne skargi składać można na kancelarii Starostwa Powiatowego (pok. 100 przy wejściu głównym) w godzinach pracy Urzędu:

pn.-pt. godz. 700-1500


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Puławach udziela porad i informacji w sprawach konsumenckich mieszkańcom powiatu puławskiego osobiście, telefonicznie i e-mailowo.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych;
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
 • wytaczanie powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone;
 • występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję;
 • występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów realizowane są przez Rzecznika po rozpatrzeniu wniosku konsumenta. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie stron sporu, opis stanu faktycznego, wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta oraz określenie przez wnioskodawcę oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy, własnoręczny podpis konsumenta (imię i nazwisko). Do wniosku powinny być załączone kopie dokumentów dotyczących sprawy.

Wnioski i prośby o interwencję Rzecznika kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.


Infolinia konsumencka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

801 440 220
222 66 76 76
www.uokik.gov.pl

attach_file Załączniki

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Drukuj

26 kwietnia 2024 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne
Opublikowane dn. 25-04-2024

26 kwietnia 2024 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne

Uwaga, w piątek 26 kwietnia 2024 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

22 grudnia biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne
Opublikowane dn. 20-12-2023

22 grudnia biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne

Uwaga, w piątek 22 grudnia 2023 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

`