Inwestycje Drukuj

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego  i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego  w Puławach
Opublikowane dn. 07-04-2022

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L  od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00
Opublikowane dn. 20-12-2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr...

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów
Opublikowane dn. 20-12-2021

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów

Odwodnienie drogi powiatowej nr 2519L w Bronowicach
Opublikowane dn. 07-12-2021

Odwodnienie drogi powiatowej nr 2519L w Bronowicach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości Żerdź
Opublikowane dn. 07-12-2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości Żerdź

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07”
Opublikowane dn. 23-11-2021

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07”

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L  od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00
Opublikowane dn. 15-11-2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr...

Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.
Opublikowane dn. 05-08-2021

Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie obejmuje: przystosowanie pomieszczeń budynku na cele archiwum zakładowego, roboty budowlane z wyposażeniem obiektu w regały jezdne, dostosowanie istniejących sanitariatów do obsługi...

Termorenowacja budynku przy al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia efektywności energetycznej wraz z ogrodzeniem
Opublikowane dn. 22-07-2021

Termorenowacja budynku przy al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia efektywności energetycznej wraz z ogrodzeniem

Zadanie obejmuje renowację zabytkowego obiektu w zakresie wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem (Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Orzekania o Niepełnosprawności) wraz z modernizacją...

Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Puławach
Opublikowane dn. 22-07-2021

Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Puławach

Zadanie obejmuje budowę boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal, specjalistycznych torów sprawnościowych i stanowiska do rzutu granatem, siłowni plenerowej, wykonanie pomieszczenia na sprzęt,...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34
Opublikowane dn. 02-07-2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34

Odwodnienie DP Nr 2547L w m. Jeziorszczyzna
Opublikowane dn. 17-06-2021

Odwodnienie DP Nr 2547L w m. Jeziorszczyzna

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2525L  na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w miejscowości Brześce
Opublikowane dn. 28-04-2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w miejscowości Brześce

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim
Opublikowane dn. 02-03-2021

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim

Powiat Puławski realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś...

Projekt pn. "Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego".
Opublikowane dn. 31-12-2020

Projekt pn. "Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywację społeczną obszaru A oraz...

<<<
1 2 3
>>>
`