Informacje o Sesjach

XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego - relacja

XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego - relacja
Data publikacji: 28 stycznia 2016
28 stycznia odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego. Radni przyjęli szereg uchwał oraz sprawozdań z pracy Zarządu Powiatu.

Ważnym punktem programu sesji była uchwała w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Radni po długiej dyskusji, w której miały okazje wypowiedzieć się zainteresowane strony, kierując się troską o powiatową placówkę medyczną, podjęli uchwałę zmieniającą statut. Rada podjęła także uchwałę umożliwiającą utworzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uchwalono również szereg aktów porządkujących stan organizacyjny w placówkach edukacyjnych powiatu.  Dodatkowym punktem było przyjęcie stanowiska Rady w sprawie obchodów 1050-lecia chrztu Polski.

Powrót
`