Skład Zarządu Powiatu VII kadencji 2024-2029 Drukuj

Teresa Gutowska

Teresa Gutowska 
Starosta Puławski

Linki do profili społecznościowych:

Facebook: Starosta Puławski Teresa Gutowska 

Instagram: starostapulawskiteresagutowska

 
Piotr Rzetelski

Piotr Rzetelski 
Wicestarosta Puławski

 
Andrzej Mitruczuk - członek zarządu

Andrzej Mitruczuk
Członek Zarządu

Bogdan Krześniak 
- Członek Zarządu

Bogdan Krześniak
Członek Zarządu

Łukasz Skowyra 
- Członek Zarządu

Łukasz Skowyra
Członek Zarządu

`