Informacje o Sesjach

Przypomnienie o XVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego

Przypomnienie o XVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 16 marca 2016
Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 16.03.2016 r. godz. 15.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 24.02.2016 r.
  5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 16.02.2016 r. do 4.03.2016 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w Żyrzynie.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`