Informacje o Sesjach

Relacja z XVIII. Sesji Rady Powiatu Puławskiego

Relacja z XVIII. Sesji Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 01 kwietnia 2016
30 marca odbyła się XVIII. Sesja Rady Powiatu Puławskiego. Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2015 rok, sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu oraz szereg ważnych uchwał.

Ważnymi punktami z porządku sesji było podjęcie uchwał przyjmujących wieloletnie programy działania z zakresu transportu oraz spraw społecznych a mianowicie: uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Puławskiego, uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”, uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022” oraz uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”. Rada podjęła także dwie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie kwotą modernizacji dwóch Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Puławach, nr 4 przy ul. Kołłątaja 51 oraz Nr 2 przy ul. Skłodowskiej 10 w łącznej kwocie 700 000 zł., pochodzącej z budżetu obywatelskiego Puław. Rada podjęła także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach”. Kwota dotacji to 500 000 zł. Uchwalono również szereg uchwał dotyczących budżetu powiatu na 2016 rok. Istotnym punktem tej sesji było także podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Puławski od Gminy Nałęczów funkcji organu prowadzącego dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie i upoważnienia Zarządu Powiatu Puławskiego do podpisania porozumienia w tej sprawie z Gminą Nałęczów.

 

Powrót
`