Informacje o Sesjach

XXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 14.09.2016 r. godz. 16.00

XXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 14.09.2016 r. godz. 16.00
Data publikacji: 12 września 2016
Proponowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 14.09.2016 r. godz. 16.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy
  w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej w ul. Spacerowej w Puławach”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żyrzyn w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 112993L ul. Plebańska w miejscowości Żyrzyn”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąwolnica
  w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107848L w miejscowości Zawada od km 0+010 do km 2+028,10”.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad Sesji.
Powrót
`