Skład Zarządu Powiatu VI kadencji 2018-2023 Drukuj

Danuta Smaga

 

Danuta Smaga - Starosta Puławski
Starosta Puławski

Starosta Danuta Smaga jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach. Studia wyższe odbyła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także studia podyplomowe: Zarządzanie w Oświacie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie oraz Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej. Przez 19 lat pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu, gdzie była jednocześnie nauczycielem języka polskiego. Posiada kwalifikacje eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli, była egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego. Aktywnie udziela się w życiu społecznym i kulturalnym w swoim środowisku lokalnym, m.in. od 10 lat współorganizuje w Gminie Puławy obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, pełni społeczną funkcję prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Puławach, a także jest pomysłodawcą i mecenasem projektu "Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego". Obecna starosta jest także doświadczonym samorządowcem - w latach 2014-2018 była radną Rady Powiatu Puławskiego i pełniła funkcję przewodniczącej Rady, a od 2019 r. jest wiceprzewodniczącą Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. 

Facebook: https://www.facebook.com/Starosta-Puławski-Danuta-Smaga-381563625950582/

Instagram: https://www.instagram.com/starostapulawskidanutasmaga/

Leszek Gorgol 
- Wicestarosta Puławski
 
Leszek Gorgol - Wicestarosta Puławski

Wicestarosta Leszek Gorgol to samorządowiec z wieloletnim stażem, był radnym Rady Miasta Puławy i Rady Powiatu Puławskiego. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia z zakresu konstytucjonalizmu, zarządzania zasobami ludzkimi, i planowania w biznesie, a także prawa unijnego i zarządzania projektami europejskimi. Pracował w Kuratorium Oświaty, Gminie Żyrzyn, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz w puławskim Starostwie jako Członek Zarządu Powiatu ds. społecznych odpowiedzialny m.in. za nadzór nad polityką społeczną i zdrowotną powiatu. Był zaangażowany w promocję powiatu oraz organizację obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Puław i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Szkoła Liderów w Warszawie.

Ireneusz Rzepkowski
- Członek Zarządu
 
Ireneusz Rzepkowski- Członek Zarządu

Członek Zarządu Ireneusz Rzepkowski to absolwent administracji UMCS w Lublinie. Był pracownikiem Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A., kancelarii Komornika Sądowego w Puławach oraz w Świdniku, kierował Biurem Poselskim Posła na Sejm RP Małgorzaty Sadurskiej. Pracował także w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich puławskiego Starostwa. W latach 2014-2018 był Radnym Rady Miasta Puławy – pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy oraz Zastępcy Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Był także zaangażowany w prace Komisji Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego, Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki. Jest aktywnym działaczem społecznym.

Jan Ziomka 
- Członek Zarządu
 
Jan Ziomka - Członek Zarządu

Członek Zarządu Jan Ziomka to absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, aktywny działacz społeczny i samorządowy. Przewodniczył Radzie Gminy Baranów I kadencji. Był Radnym Rady Powiatu Puławskiego I, III, IV i V kadencji. Obecnie ponownie został wybrany przez wyborców okręgu składającego się z gmin Baranów, Kurów i Markuszów. Pracował w Polskiej Grupie Energetycznej oraz w puławskim Starostwie jako Członek Zarządu Powiatu ds. technicznych odpowiedzialny m.in. za nadzór nad infrastrukturą drogową, architekturą i budownictwem oraz ochroną środowiska.

Mariusz Wicik - Członek Zarządu
 
Mariusz Wicik - Członek Zarządu

Członek Zarządu Mariusz Wicik ukończył Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie, następnie Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości na kierunku Geodezja i Kartografia Specjalizacja Pomiary GNS RTN w zastosowaniach inżynieryjnych, uzyskując tytuł inżyniera geodezji. Ukończył również studia podyplomowe na uczelni Collegium Humanum na kierunku Executive of Business Administration, uzyskując uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Mariusz Wicik posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, jest wieloletnim właścicielem firmy geodezyjnej, posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Głównego Geodetę Kraju. Jako jedyny geodeta z powiatu puławskiego i jeden z 70 geodetów w całej Polsce otrzymał powołanie w skład komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiada także 6 letnie doświadczenie w zakresie pracy w organie administracji rządowej, pełniąc funkcję pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. rozwoju turystyki w woj. lubelskim. W samorządzie powiatu puławskiego od początku kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

`