Informacje o Sesjach

XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 27.09.2017 r. godz. 14.00

XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 27.09.2017 r. godz. 14.00
Data publikacji: 27 września 2017
Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 27.09.2017 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 30.08.2017r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22.08.2017r.
  do 15.09.2017r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za pierwsze półrocze 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 801 od ronda na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 12 w km 119+186 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 (ul. Zieloną) w km 122+770 w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
`