Informacje o Sesjach

XXXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 27 grudnia 2017
Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.12.2017 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 29.11.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.11.2017 r. do 15.12.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2018 roku od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
`