Informacje o Sesjach

XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

 XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 20 września 2018
Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26.09.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLI sesji Rady Powiatu w dniu 29.08.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.08.2018 r.
  do 14.09.2018 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za pierwsze półrocze 2018r.
 7. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`