Informacje o Sesjach

I sesja Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji

 I sesja Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji
Data publikacji: 22 listopada 2018
Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Puławskiego wybranej w głosowaniu 21 października 2018 roku zawiadamiam, że I sesja Rady Powiatu Puławskiego odbędzie się 22 listopada 2018 roku o godz. 12.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19 - Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Przyjęcie dalszego porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Puławskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Puławskiego.
 11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Starosta Puławski

Witold Popiołek

Powrót
`