Informacje o Sesjach

II Sesja VI kadencji Rady Powiatu Puławskiego

II Sesja VI kadencji Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 29 listopada 2018
Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 5 grudnia 2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejanska Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLIII sesji Rady Powiatu w dniu 17.10.2018 r. oraz I sesji Rady Powiatu w dniu 22.11.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 08.10.2018 r.
  do 22.11.2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Puławskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`