Informacje o Sesjach

Relacja z II sesji Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji

Relacja z II sesji Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji
Data publikacji: 06 grudnia 2018
W środę 5 grudnia w puławskim Starostwie odbyła się II Sesja Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji. Głównym punktem obrad był wybór członków i ukonstytuowanie się komisji tematycznych. Radni podjęli również szereg uchwał o charakterze organizacyjnym.
Komisja Rewizyjna
 1. Tomasz Szymajda – przewodniczący
 2. Stanisław Wójcicki – wiceprzewodniczący
 3. Bożena Strzelecka - sekretarz
 4. Ilona Duda
 5. Małgorzata Górska-Lenartowicz
 6. Bogdan Krześniak
 7. Marcin Pisula
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Bogdan Krześniak – przewodniczący
 2. Witold Michna – wiceprzewodniczący
 3. Marcin Pisula - sekretarz
 4. Witold Popiołek
 5. Zbigniew Śliwiński
 6. Mariusz Wicik
 7. Marian Żaba

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Grzegorz Kuna – przewodniczący
 2. Mariusz Wicik - wiceprzewodniczący
 3. Michał Godliński
 4. Leszek Gorgol
 5. Teresa Gutowska
 6. Andrzej Mitruczuk
 7. Witold Popiołek
 8. Łukasz Skowyra
 9. Bożena Strzelecka
 10. Jan Ziomka
Komisja Edukacji Publicznej
 1. Małgorzata Górska-Lenartowicz – przewodniczący
 2. Michał Godliński – wiceprzewodniczący
 3. Zbigniew Kiełb
 4. Marcin Pisula
 5. Danuta Smaga
 6. Bożena Strzelecka
 7. Zbigniew Śliwiński
 8. Janusz Wawerski
 9. Stanisław Wójcicki
 10. Marian Żaba
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
 1. Witold Popiołek – przewodniczący
 2. Grzegorz Kuna – wiceprzewodniczący
 3. Paweł Gajek
 4. Leszek Gorgol
 5. Teresa Gutowska
 6. Zbigniew Kiełb
 7. Andrzej Mitruczuk
 8. Danuta Smaga
 9. Janusz Wawerski
 10. Jan Ziomka
Komisja Kultury, Sportu i Promocji
 1. Ilona Duda – przewodniczący
 2. Małgorzata Górska-Lenartowicz- wiceprzewodniczący
 3. Leszek Gorgol
 4. Zbigniew Kiełb
 5. Andrzej Mitruczuk
 6. Danuta Smaga
 7. Łukasz Skowyra
 8. Zbigniew Śliwiński
 9. Janusz Wawerski
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 1. Mariusz Wicik – przewodniczący
 2. Marian Żaba - wiceprzewodniczący
 3. Ilona Duda
 4. Teresa Gutowska
 5. Grzegorz Kuna
 6. Witold Michna
 7. Łukasz Skowyra
 8. Tomasz Szymajda
 9. Stanisław Wójcicki
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 1. Witold Michna – przewodniczący
 2. Tomasz Szymajda – wiceprzewodniczący
 3. Paweł Gajek
 4. Bogdan Krześniak
 5. Jan Ziomka

 

Relacja z II sesji Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji

Powrót
`