Informacje o Sesjach

XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Michał Godliński - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 lutego 2022
Wczoraj po dwumiesięcznej przerwie w puławskim Starostwie odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego. Radni podjęli szereg uchwał, zapoznali się także z informacją Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.

Ponadto radni zapoznali się i przyjęli sprawozdania: z wykonania uchwał Rady i z pracy Zarządu Powiatu, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w ubiegłym roku oraz z pracy stałych komisji Rady Powiatu.

Podjęto także uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie powiatu na 2022 rok i zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu Puławskiego oraz komisji stałych w bieżącym roku.

Podczas wczorajszej sesji Mariusz Kasprzak, kierownik Wydziału Geodezji przedstawił również sprawozdanie z realizacji projektu „e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

XXXIII Sesja Rady Powiatu

Powrót
`