Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Komisje stałe Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji 2018 - 2023

Komisje stałe Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna
 1. Tomasz Szymajda – przewodniczący
 2. Stanisław Wójcicki – wiceprzewodniczący
 3. Bożena Strzelecka - sekretarz
 4. Ilona Duda - Szalast
 5. Małgorzata Górska-Lenartowicz
 6. Marcin Pisula
 7. Marek Woch
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Bogdan Krześniak – przewodniczący
 2. Krzysztof Marzec
 3. Marcin Pisula - sekretarz
 4. Zbigniew Śliwiński
 5. Mariusz Wicik
 6. Stanisław Wójcicki
 7. Marian Żaba

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Marek Woch – przewodniczący
 2. Grzegorz Kuna - wiceprzewodniczący
 3. Michał Godliński
 4. Teresa Gutowska
 5. Bogdan Krześniak
 6. Andrzej Mitruczuk
 7. Witold Popiołek
 8. Łukasz Skowyra
 9. Bożena Strzelecka
 10. Mariusz Wicik
Komisja Edukacji Publicznej
 1. Małgorzata Górska-Lenartowicz – przewodniczący
 2. Michał Godliński – wiceprzewodniczący
 3. Zbigniew Kiełb
 4. Marcin Pisula
 5. Bożena Strzelecka
 6. Renata Szczypa
 7. Zbigniew Śliwiński
 8. Janusz Wawerski
 9. Marian Żaba
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
 1. Witold Popiołek – przewodniczący
 2. Renata Szczypa – wiceprzewodniczący
 3. Paweł Gajek
 4. Teresa Gutowska
 5. Zbigniew Kiełb
 6. Grzegorz Kuna
 7. Witold Michna
 8. Andrzej Mitruczuk
 9. Janusz Wawerski
 10. Marek Woch
Komisja Kultury, Sportu i Promocji
 1. Ilona Duda-Szalast – przewodniczący
 2. Małgorzata Górska-Lenartowicz – wiceprzewodniczący
 3. Michał Godliński
 4. Zbigniew Kiełb
 5. Andrzej Mitruczuk
 6. Łukasz Skowyra
 7. Renata Szczypa
 8. Zbigniew Śliwiński
 9. Janusz Wawerski
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 1. Mariusz Wicik – przewodniczący
 2. Marian Żaba - wiceprzewodniczący
 3. Ilona Duda-Szalast
 4. Teresa Gutowska
 5. Grzegorz Kuna
 6. Krzysztof Marzec
 7. Witold Michna
 8. Łukasz Skowyra
 9. Tomasz Szymajda
 10. Stanisław Wójcicki
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 1. Witold Michna – przewodniczący
 2. Tomasz Szymajda – wiceprzewodniczący
 3. Paweł Gajek
 4. Bogdan Krześniak
 5. Witold Popiołek
 6. Krzysztof Marzec