Dokumenty - Edukacja Drukuj

Regulamin przyznawania nagród Starosty Puławskiego nauczycielom oraz Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych Powiatu Puławskiego 2023/24

„Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025” - dokument

Uchwała Zarządu Powiatu w Puławach w sprawie określenia Regulaminu przyznawania „Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym” dla uczniów szkół,...

`