Dokumenty - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Drukuj

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Klauzula Informacyjna

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 roku życia)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

`